Правно известување

ПРАВНИ ИНФОРМАЦИИ

Оваа веб-страница е сопственост на GHO AHK SPRL (0699.562.515) лоцирана во BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Box 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIUM претставена од нејзиниот претседател г-дин Тиери Реми. Директор на објавувањето на страницата е г-дин Тиери Реми, давател на услуги што обезбедува хостирање на страницата, како и складирање на информации е GHO AHK SPRL.

Содржина на страницата

Г-дин Тиери РЕМИ не гарантира дека оваа страница е ослободена од дефекти, грешки или пропусти. Дадената информација е индикативна и општа, без никаква договорна вредност. И покрај редовните ажурирања, г-дин Тиери РЕМИ не може да биде одговорен за измената на административните и законските одредби што се случуваат по објавувањето. Слично на тоа, Тиери РЕМИ не може да биде одговорен за употребата и толкувањето на информациите содржани на оваа страница. Г-дин Тиери РЕМИ не може да биде одговорен за вируси што можат да го заразат компјутерот или кој било компјутерски хардвер на корисникот, по употреба, пристап или преземање од оваа страница. Г-дин Тиери РЕМИ го задржува правото да ја измени содржината на овие комерцијални понуди во секое време.

ПРАВА НА АВТОРИТЕ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА ИМОТ

Оваа страница е сопственост на Тиери РЕМИ кој ги има сите права на интелектуална сопственост. Оваа страница претставува заштитено дело под интелектуална сопственост, како и општата структура на страницата, графичкиот дизајн како и елементите достапни на страницата (форми, текстови, фотографии, слики). Освен со претходно писмено одобрение на Тиери РЕМИ, страницата и информациите содржани во нив не смеат да бидат копирани, репродуцирани, модифицирани, пренесувани, објавувани во кој било медиум, експлоатирани во целост или делумно за комерцијални или некомерцијални цели или служат за реализација на изведени дела. Неисполнувањето на овие правила може да донесе одговорност на корисникот на Интернет во смисла на членовите L. 713-2 и L.713-3 од Кодексот на интелектуална сопственост.

ЗАШТИТА НА ЛИЧНОСТА И ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Во согласност со законот од 6 јануари 1978 година во врска со компјутерите, досиејата и слободите, оваа страница е предмет на едноставна декларација до Комисијата Национални информации и слободи. Корисникот на Интернет е информиран дека информациите што тој ги комуницира преку формуларите на страницата се неопходни за извршување на услугите што ги нуди г-дин Тиери РЕМИ. Корисникот има право да пристапи, измени, исправи или избрише лични податоци што се однесуваат на него со пишување до Thierry REMY, GHO AHK SPRL BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Box 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIUM Покрај тоа, компјутерите што се поврзуваат на оваа страница се чуваат на нивниот хард диск една или повеќе текстуални датотеки наречени „Колачиња“ кои снимаат информации во врска со навигацијата на страницата направена од компјутерот на кој е зачувано „колачето“ (тип на прелистувач, прегледани страници, датум и време на консултација,) . Г-н Тиери РЕМИ ги користи овие „колачиња“ за статистички цели, со цел да се подобри ергономијата на страницата, за подобро да се следат интересите на корисниците на Интернет. Корисникот поврзан на страницата има слобода да се спротивстави на регистрација на „колачиња“ со користење на соодветните функционалности на неговиот прелистувач. Во овој случај, можеби нема да има корист од сите функции и услуги што се нудат на оваа страница.

ХИПЕРТЕКСТНИ ВРСКИ СО ТРЕТИ СТРАНИ

Оваа страница нуди врски со хипертекст до веб-страници објавени од трети страни. Овие врски се воспоставени со добра волја и Тиери РЕМИ не може да биде одговорен за какви било промени направени на овие страници. Следствено, овие врски со хипертекст не можат, под никакви околности, да ја преземат одговорноста на г-дин Тиери РЕМИ: само одговорноста на уредниците на страниците упатени на страницата на г. Тјери РЕМИ може да биде извршена.

ПРИМЕНО ПРАВО:

во зависност од потеклото на фактурирање, важечкиот закон ќе биде оној на Белгија или Австралија.